Tags: chudobny mal devat synov

content

Chudobný mal deväť synov...

Keď som bola malá, naučili ma jednu jednoduchú riekanku:

Chudobný mal deväť synov,
všetci spali pod perinou.
Pod jednou, pod jednou,
pod perinou pod biednou.

Ale zato u boháča,
prikrývať sa takto ráčia:
jeden syn, jeden syn,
do deviatich do perín.


A potom som vyrástla, a moja myseľ sa trošíčka zvrhla... Preto vám prinášam ako Vianočný darček prvú polovicu tejto poviedky. Upozornenie, nie je v tom žiaden incest...

Chudobný mal deväť synov

Collapse )